TAXOM Prijsprinter   

 

 

 

 

 

 

De Taxom 800 wordt

 gebruikt voor de

 standaard uitvoering

 van de prijsmodules

 

 

800

 

Uitvoeringen

 en

  prijzen

 

500

 

 

Uitvoeringen

 en

  prijzen

 

De Taxom 500 is, met de kleinere modules, uitermate geschikt voor subtiele beprijzing.